Warning: include_once(/wpk/classes/wpk_fpd_dropbox.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/graphicnet.co.il/httpdocs/wp-content/plugins/fancy-product-designer_wpk/fancy-product-designer.php on line 114

Warning: include_once(): Failed opening '/wpk/classes/wpk_fpd_dropbox.class.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.1/share/pear') in /var/www/vhosts/graphicnet.co.il/httpdocs/wp-content/plugins/fancy-product-designer_wpk/fancy-product-designer.php on line 114
תנאי שימוש - My CMS
תנאי שימוש

תקנון גלישה באתר Chiclick

ברוך בואך לתקנון Chiclick!

הגלישה באתר והשימוש בתכניו ייעשו כולם תחת תקנון זה וחברת שיקליק המפעילה את האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.

אנחנו מזמינים אותך להתרשם מאתר Chiclick וליהנות מהשירותים המוצעים בו. בעת השימוש יש לעקוב אחר תנאי התקנון וניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות לתמיכה נוספת.

מידע כללי

 1. לאורך התקנון ייקרא Chiclick כ-“האתר”.
 2. לאורך התקנון יכונו המשתמשים והמבקרים באתר “המשתמש”.
 3. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות וכל הנכתב בו פונה לשני המינים ובכלל לכל המקרים באתר והנעזרים בשירותי החברה.
 4. האתר מופעל על ידי חברת שיקליק אשר תקרא במהלך תקנון זה “החברה”. כתובת החברה נכון ליום כתיבת התקנון היא בן דוד 22, בני ברק, ניתן ליצור קשר דרך דואר אלקטרוני בכתובת support@graphicnet.com.
 5. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל התנאים המפורטים בתקנון ובכלל מדיניות הפרטיות של החברה והאתר. הסברים נוספים בנוגע למדניות החברה ותנאי השימוש באתר ניתן לקבל משירות הלקוחות.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון בכל זמן ללא הודעה. גרסת התקנון העדכנית ביותר בזמן השימוש של המשתמש באתר היא הגרסה אשר תהיה רלוונטית לכל עניין.

שימוש באתר

 1. השימוש באתר מותר לכל אדם שהנו בגיר על פי הגדרתו בחוק הישראלי, ואשר ברשותו אמצעי תשלום חוקי.
 2. החברה רשאית לשנות את שיטת התשלום באתר ואת אפשרויות הרישום באתר.
 3. השימוש באתר כולל אפשרויות לרכישת מוצרים והמשתמשים נושאים באחריות מלאה על חוקיות פרטי התשלום המסופקים ואמינות הפרטים המזהים. החברה אינה נושאת באחריות על אובדן פרטים עקב שימוש לא מאובטח באתר.
 4. התשלום באתר מתבצע באופן מאובטח לחלוטין וניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בנוגע לאפשרויות תשלום אלטרנטיביות.

שירותים ומוצרים

 1. האתר מציע מגוון שירותים, תכונות ומוצרים והחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופי השירותים, המוצרים וכל פן בשירותי החברה ללא הודעה מוקדמת. האתר מאפשר העלאה ואחסון של תמונות וקבצים דיגיטליים, שיתוף משתמשים נוספים בחומרים המועלים וכלי עיצוב באופן מקוון, שירותי עיצוב אישיים וכדומה. החברה אינה נושאת באחריות על החומרים המועלים לאתר אך מתחייבת שלא להפיץ אותם ללא רשות המשתמש.
 2. השימוש באתר ובכל השירותים והמוצרים המוצעים בו או ניתנים על ידי נציגי החברה, הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר או במוצרים המוצעים בו למטרה שונה מזו אליה נועדו ונושא באחריות מלאה על כל שימוש לא ראוי או פלילי במוצרים או בשירותי האתר.
  לשם הבהרה, המשתמש מאשר כי אין בכוונתו לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים באתר על מנת לעבור על הוראות כל דין או חוק. החברה לא תישא בכל אחריות לשימוש באתר על ידי המשתמש באופן הנוגד את החוק.
 3. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל הפרה של זכויות יוצרים הכוללים אך אינם מוגבלים לסימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ולא לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים באתר הפרת החוק או פגיעה באחר, לרבות כל סוג של פגיעה, בין במזיד ובין במחדל.
 4. החברה שומרת לעצמה הזכות לנקוט בכל אמצעי חוקי בהתאם להוראות כל דין נגד משתמש המשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים למטרות הנוגדות את החוק או את מדיניות החברה, כאשר האמור תקף גם למקרים של חשד לכוונה לביצוע עבירה פלילית או ביצועה בפועל ו/או הפרת הוראות כל דין. האמור בסעיף זה נכון בין אם לחברה ישנו חשש מפעולות המשתמש שטרם בוצעו – ובין אם כתגובה בדיעבד.
 5. בנוסף לכך, החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על מניעת גישה לאתר או חסימת משתמש הפועל בניגוד למדיניות החברה או סעיפי תקנון זה.

העלאת חומרים לאתר

 1. עקב כמות המשתמשים הגדולה, מובהר שהחברה אינה יכולה לפקח על החומרים המועלים לאתר ולכן האחריות עליהם נמצאת כולה על המשתמש אשר העלה או יצר את התכנים. החברה לא תישא בכל אחריות מכל סוג על החומרים המועלים לאתר או משותפים על ידי המשתמשים והיא שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר, לסרב לשתף ואף לסרב להדפיס חומרים אשר מעלים חשש להוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, עידוד לאלימות או להפרת החוק, הפרה של זכויות יוצרים, גזענות, חומרים אשר עשויים להיחשב כפרסום תועבה וכדומה.
 2. בעת העלאת חומרים, המשתמש מתחייב כי כל החומרים נמצאים ברשותו החוקית ותחת הקניין הרוחני שלו – ואינם מהווים הפרה של זכויות יוצרים או כל דין. בעת העלאה, המשתמש מצהיר כי הוא בעל הזכויות הבלעדיות והמלאות לחומרים וכי הם אינם מהווים הוצאת לשון הרע או פגיעה בפרטיות.
 3. למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות או בחבות על כל נזק שייגרם לצד ג’ עקב הפרות חוק או סעיפי תקנון זה מצד המשתמש.
 4. מובהר כי הזכות להסיר תכנים וחומרים מהאתר תהיה נתונה לחברה בין כמענה לתלונה שתוגש ע”י צד ג’ (משתמש אחר, רשויות רלוונטיות וכדומה) ובין ביוזמתה ללא צורך במתן הסבר.
 5. על כל החומרים המועלים לאתר להתאים להנחיות של תקנון זה וסטייה מהן עלולה להוביל למחיקה של התכנים מהאתר ולפניה אל הגופים המתאימים.

תכנים גרפיים וכלים עיצוביים

 1. כדי לספק את חוויית הגלישה הטובה ביותר, האתר מעמיד לרשות המשתמש פונקציות וכלי עיצוב שונים לעיצוב המוצרים.
 2. כלי העיצוב המוצעים באתר מוכנים לשימוש ואין צורך או אישור לעשות בהם כל שינוי או להשתמש בהם בצורה שונה מזו המוצגת כאן בתקנון. כלי העיצוב והתכנים הגרפיים המוצעים באתר ניתנים לשימוש כפי שהם (“As is”) והחברה רשאית לדחות בקשות לשינויים בתפקודם ובתכונותיהם.
 3. למשתמש אין זכות להעתיק, להפיץ או לשכפל אף אחד מהכלים העיצוביים והגרפיים המוצעים באתר. רישיון השימוש של המשתמש בכלים המוצעים באתר מוגבל באופן בלעדי לאתר.
 4. במהלך השימוש בתכונות האתר, למשתמש ישנה רשות לעשות שימוש בכלים אלו, ורשות זמנית זו אינה אקסקלוסיבית רק למשתמש. למען הבהרה, השימוש בכלים אלו הינו לטובת הזמנת מוצרים מהחברה ודרך האתר בלבד.
 5. בעת שימוש באתר מצהיר המשתמש כי הוא מבין שכלי העיצוב המוצעים באתר, בדומה לכל אמצעי טכנולוגי, עלולים לחוות תקלות ושגיאות. המשתמש מוותר על הזכות להעלות כל טענה או דרישה לחברה והעובדים בה בשל תקלות טכניות מכל סוג.
 6. החברה והתמיכה של האתר מוכנים לסייע למשתמש להתמודד עם תקלות טכניות ולפתור בעיות הנוצרו כתוצאה מהם במידה סבירה.
 7. החברה שומרת לעצמה הזכות לערוך שינויים באתר ובכלל הכלים המוצעים בו על פי שיקול דעתה וללא כל הודעה מוקדמת.

הזמנות המבוצעות דרך האתר

 1. טרם סיום ההזמנה, באחריותו הבלעדית של המשתמש לאמת כי העיצוב אכן תקין וכי אין בהזמנה טעויות או שגיאות מכל סוג. שגיאות נפוצות של משתמשים כוללות אך אינן מוגבלות לשגיאות כתיב או שגיאות הגהה, גדלים לא נכונים של המוצר (אורך ורוחב), גודל השוליים בקבצי הגרפיקה, רזולוציית ההדפסה, אופי חומר הגלם עליו תתבצע ההדפסה, מיקום הגרפיקה והטקסט במוצר, כתובת המשלוח וכל שאר פרטי ההזמנה.
 2. למען הסר ספק, החברה אינה נושאת בכל אחריות לכל טעות שמקורה בפעולות שביצע המשתמש באתר.
 3. קבלת השירותים והשימוש במוצרים שמספק האתר הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 4. המוצרים שהוזמנו מודפסים ללא מעורבות יד אדם ולאחר שהמשתמש סיים את תהליך ההזמנה – לא ניתן להוסיף או לשנות כל פרט בהם.
 5. בעת הזמנה באתר, המשתמש מצהיר כי ברור לו שעקב הבדלים בין מסכים שונים הגוונים והצבעים של המוצר הסופי יכולים להיות שונים מהצבעים והגוונים אשר הוצגו באתר במהלך ההזמנה. החברה אינה נושאת באחריות על הבדלים אשר נבעו מאיכות מסך גבוהה או נמוכה וניתן ליצור קשר עם התמיכה הטכנית כדי להבין האם ההבדלים בין התצוגה למוצר הסופי יהיו משמעותיים עבורך וכיצד ניתן לשלוט בהם.לשם הבהרה, גווני הצבעים בתצוגה על גבי מסך והגוונים שיופיעו על גבי המוצר הסופי לעולם לא יהיו זהים זה לזה – והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה הנובעת משוני זה.
 6. בעת השימוש באתר המשתמש מצהיר כי הוא מכיר בכך שעלולות לחול סטיות של עד ל-5 אחוזים במידות המוצר הסופי בהשוואה למידות אשר נקבעו בהזמנה, סטיות מסוג זה ייחשבו לסבירות והמשתמש מוותר על כל טענה או דרישה עקב סטייה זו.
 7. לאחר סיום ההזמנה על ידי המשתמש, האתר עשוי לשלוח למשתמש עדכונים בנוגע להזמנה. המשתמש נושא באחריות על מעקב אחר ההודעות המגיעות מהאתר לטובת הטיפול בהזמנתו ואספקת הנחיות נוספות בנוגע לכל אחד משלבי ההזמנה.
 8. אם לאחר ביצוע ההזמנה המשתמש אינו מקבל כל הודעה מהאתר, באחריותו ליצור קשר עם החברה כדי לברר את סטטוס ההזמנה.
 9. החברה לא תיקח אחריות במקרים בהם טיפול בהזמנה מושהה או מופסק עקב הודעות שנשלחו מאת החברה ולא הגיעו למשתמש, כמו גם בשל אי קבלת תגובה מהמשתמש או קבלת תגובה חלקית לפניות החברה.
 10. החברה עושה מאמצים רבים על מנת לספק את המוצרים במהירות האפשרית, זמני השילוח והייצור המצוינים באתר הינם בגדר הערכה בלבד, והחברה אינה נושאת באחריות על עיכובים קצרים הנובעים מתהליכי הייצור, חגים ומועדים וכל סיבה אחרת לעיכוב האספקה – ולא תפצה את המשתמש בעבור כל עיכוב.
 11. כמו כן, אישור הזמנה, בין אם מדובר בהזמנה דרך האתר או בעזרת הנציגים הטלפונים של החברה, יתבצע רק לאחר שאמצעי התשלום של המשתמש יחויב וחברת האשראי של המשתמש תאשר את החיוב. הודעה על אישור ההזמנה תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפק המשתמש במהלך ביצוע ההזמנה. המשתמש מתחייב להזין כתובת דואר אלקטרוני תקינה והחברה אינה נושאת באחריות על קצרים בתקשורת עקב שגיאה בהכנסת כתובת הדואר האלקטרוני מצד המשתמש.

  לתשומת לבך! הזמנה אשר לא נשלח עבורה אישור הזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש לא תיחשב כהזמנה שאושרה. במקרה שכזה יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.
 1. שיטת השילוח משתנה על פי בחירת המשתמש בעת ביצוע ההזמנה באתר.

  חשוב לציון: לאור העובדה שחברות שליחים חיצוניות הן האחראיות על השילוח בפועל, לחברה אין אחריות על אספקת המוצרים או שליטה על המועד בו יגיעו אל חזקת המשתמש מעבר לנקודת הזמן שבה נשלחו המוצרים מאת החברה אל המשתמש.
 2. תעריפי המשלוח מופיעים באתר והם מושפעים מסוג המוצר ודרך השילוח אשר נבחרה על ידי המשתמש. החברה מאפשרת איסוף עצמי ללא תשלום נוסף ממשרדי החברה בכתובת בן דוד 22, בני ברק.
 3. משתמש שבחר באיסוף עצמי מתחייב לאסוף את המוצר בתוך 30 יום מהיום שבו המוצר מוכן והודעה נשלחה למשתמש או מהיום אשר נקבע בעת ביצוע ההזמנה בצורה מקוונת או טלפונית. החברה אינה נושאת באחריות על אחסון המוצר מעבר לתקופת זמן זו.
 4. במידה והמשתמש לא אסף את המוצר בזמן, לאחר 90 יום, החברה תהיה רשאית להשמיד את המוצר ללא צורך בהתראת המשתמש בכל דרך.
 5. למען הבהרה, במקרה שבו מוצר לא יגיע למשתמש במסגרת המועדים המפורטים באתר, אחריות החברה הנה מוגבלת אך ורק לשליחה נוספת של אותו המוצר שהוזמן על ידי המשתמש. מעבר לכך, החברה לא תישא בכל אחריות נוספת ולא תהא חייבת לפצות את המשתמש בכל דרך.
 6. במקרים של מזג אויר קיצוני, אירועים ביטחוניים שביתות בחברות המשלוחים או כוח עליון עשויים לגרום לעיכובים באספקת המוצרים. החברה לא תישא באחריות על עיכובים כתוצאה מאירועים מסוג זה ותנסה להציע פתרונות על פי יכולתה.
 7. החברה רשאית לשנות את אפשרויות השילוח המוצעות באתר, את דמי המשלוח, את מיקום האיסוף העצמי ואת זמני האספקה לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת. דמי המשלוח המפורסמים באתר בעת אישור ההזמנה יהיו אלו אשר יחויב בהם המשתמש.
 8. היות שרק אזורים וישובים מסוימים נמצאים במפת חלוקת המוצרים של חברות השילוח – באזורים וישובים שאליהם אין שירותי שליחויות זמינים בקרב ספקי החברה, שינוע ההזמנה יתבצע בעזרת חברת משלוחים חיצונית ותיתכן תוספת תשלום עבור כך. משתמשים מאזורים שאינם בנתיבי השילוח הרגילים של ספקי החברה מוותרים על כל טענה הנוגעת לכך.
 9. כתנאי למסירת מוצרים, המשתמש עשוי להידרש להציג תעודה מזהה. כמו כן, עשויות להידרש נוכחות וחתימה של בעל אמצעי התשלום אשר שילם עבור המוצרים.
 10. החברה אינה נושאת באחריות ולא תישא בכל חבות לכל נזק מכל מין וכל סוג, לרבות פגיעה בפרטיות של המשתמש או של צד ג’, במקרה של חשיפת החומרים שסיפק המשתמש. זאת לרבות מקרים שבהם מקורה של הטעות נובע ממעשה או מחדל של החברה או שגיאות שמקורן באתר, כולל שליחת המוצרים לכתובת אחרת מזו שציין המשתמש.
 11. במקרה של אבדן או נזק למוצרים המוזמנים אשר נגרם תחת הטיפול של החברה או של חברת המשלוחים ובהתאם להודעה מתאימה ולהוכחות מצד המשתמש, החברה תדאג לאספקה חדשה של המוצר שהוזמן ללא כל עלות נוספות על המוצרים הנוספים או עלויות המשלוח הנלוות לכך. החברה אינה נושאת באחריות ולא תפצה את המשתמש או תישא בכל חבות עקב כל נזק שנגרם למשתמש עקב מקרים אלו.
 12. אם המוצר הגיע אל המשתמש כשהוא פגום, על המשתמש להחזיר את המוצר אל החברה ורק לאחר מכן יוכל המשתמש לקבל זיכוי עבור המוצר ועבור דמי המשלוח. לחלופין, המשתמש יכול לבקש משלוח מחודש של אותו המוצר ללא תשלום נוסף.
 13. הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, תקנות הגנת הצרכן, התשע”א-2010, וכל דין רלוונטי אחר הן הקובעות בכל בקשות ביטול עסקה.
 14. בעת השימוש באתר המשתמש מצהיר שהוא מכיר בעובדה שהמוצרים באתר מיוצרים באופן ייחודי ועל פי הזמנה אישית המושפעת ממידות ו/או דרישות מיוחדות. על כן, מרגע קבלת אישור ההזמנה לא ניתן לבטל את העסקה.לשם הבהרה, לא יתבצע כל החזר כספי או זיכוי מרגע שהמשתמש סיים את ההזמנה באתר החברה.
 15. ימי העסקים המפורטים בלוחות הזמנים לאספקה או המפורסמים באתר הם ימים א’-ה’, לא כולל ימי שישי, ימי שבת, חגים, מועדים לאומיים וערבי חג.

אחסון קבצים

 1. עם סיום העברת חומר מכל סוג שהוא, לרבות חומרים גרפיים, על ידי המשתמש לאתר החברה שומרת לעצמה את הזכות – אך לא מתחייבת – להמשיך ולשמור על אחסונם באתר. החברה אינה נושאת בכל אחריות על ההגנה, השמירה או הגיבוי של החומרים המועלים ואין להשתמש באחסון האתר כגיבוי יחיד לקבצים.
 2. החברה מעודדת כל משתמש לשמור גיבוי של החומרים המועלים לאתר במיקום עצמאי ומאובטח.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את החומרים המאוחסנים בשרתיה ללא התראה מוקדמת.
  1. בעת שימוש באתר, המשתמש מצהיר שהינו מודע לכך שהאתר אינו מספקי גיבוי מכל סוג. החברה אינה נושאת באחריות על הקבצים הדיגיטליים המועלים לאתר ובמקרים של אובדן, פגיעה בקבצים או שינוי שלהם, המשתמש לא יעלה כל טענה או דרישה משפטית או מכל סוג.
  2. משתמשים אשר אינם מעוניינים שהקבצים הדיגיטליים שלהם יישמרו באתר כלל: החברה מאפשרת למשתמש אשר אינו מעוניין שהקבצים הדיגיטליים שהעלה לאתר בזמן השימוש באתר יישמרו. כדי לבקש זאת יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה בבקשה למחיקת החומרים. זו היא אחריות המשתמש לוודא קבלת אישור בכתב על מחיקת כל הקבצים הדיגיטליים המקושרים לחשבונו.
  3. למען הבהרה נוספת, החברה אינה נושאת בכל אחריות במידה ואותם חומרים יימחקו, ייאבדו או ישונו עקב השימוש בכלים המוצעים באתר או מכל סיבה שהיא, גם אם סיבה זו תלויה בחברה ובשיקוליה באופן בלעדי.

הגבלת אחריות החברה והאתר

 1. החברה, כולל נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יישאו באחריות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ עקב השימוש באתר, השירותים המוצעים בו, המידע המוצג והמשותף בו ואף ביטול ו/או הפסקת כל אחד מהשירותים המוצעים באתר. נזק זה כולל לרבות שיבושים ו/או תקלות ו/או וירוסים ונזק אם ייגרמו למכשירים באמצעותם מבוצעת הגלישה באתר, בין אם נגרמו במכוון על ידי צד ג’ ובין אם נגרמו בשל תקלה מכל סוג.
 2. החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, אינם לוקחים כל אחריות על החומרים והתכנים המועלים לאתר, לרבות תכנים המשותפים על ידי משתמשים ו/או כל צד ג’ אחר. כמו כן, המצוינים לעיל לא יהיו אחראים לכל פעילויות בלתי מוסריות ובפרט פליליות אשר יבוצעו על ידי המשתמשים באתר ו/או כל צד ג’.
 3. החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, אינם מתחייבים כי פעילות האתר תהיה רציפה ושלא ייתכנו תקלות ו/או טעויות, תקלות וטעויות אלו כוללות כל הפרעה לפעילות האתר כולל הפרעות המתרחשות כתוצאה מתקלות בתוכנה ו/או מערכות תקשורת וחומרה ו/או תקלות ברשת האינטרנט ו/או קווי תקשורת.
 4. לצורך הבהרה, החברה לא תישא בכל אחריות ולא תפצה אף גורם, לרבות המשתמש או מי מטעמו, עקב הפסקות או תקלות ו/או טעויות שפורטו בסעיף הקודם או שמקורן בתקלות טכניות.
 5. החברה מתחייבת כי האתר עומד בתקנים בין-לאומיים לאבטחת מידע לעסקים. למרות זאת, החברה אינה נושאת באחריות בשום מקרה, בין במישרין ובין בעקיפין, כלפי המשתמשים בנוגע לאבטחת כל מידע, מכל מין וסוג שהוא, אשר הועלה או הוזן לאתר ע”י המשתמש. החברה לא תהיה אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק את ייגרם כתוצאה מהגעת מידע לצד ג’.
 6. מבלי לגרוע משאר סעיפי תקנון זה, מוסכם על המשתמש כי אחריותה של החברה הינה מוגבלת בלעדית לנזקים ישירים אשר נגרמו כתוצאה מפעולה ו/או מחדל של החברה. בכל אופן, המשתמש מבין כי גובה הפיצוי לא יעלה על הסכום אשר נגבה מהמשתמש אשר ביצע באתר את ההזמנה המדוברת.
 7. כפי שקבוע בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, בעת השימוש באתר המשתמש מסכים לתקופת התיישנות של שנה אחת ממועד ביצוע פרסומים רלוונטיים באתר ו/ או האירוע אשר הוביל לפניית המשתמש.
 8. לשם הבהרה נוספת, מועד תקופת ההתיישנות יתחיל ממועד הפרסום המקורי ולא מהפרסום העדכני ביותר. טענת ההתיישנות של החברה תעמוד מרגע סיום תקופת ההתיישנות גם במידה והחברה מקיימת קשר עם המשתמש לאחר תום תקופת ההתיישנות.

שיפוי

בעת השימוש באתר המשתמש נושא באחריות מלאה על כל נזק אשר ייגרם לחברה או מי מטעמה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, עקב הפרה של כל הוראה מההוראות המצוינות בתקנון זה. המשתמש מתחייב לפצות או לשפות את החברה, על פי פרטי המקרה, בגין כל טענה, דרישה או תביעה מצד גורם כלשהו אשר יופנו לחברה ו/או למי מטעמה. כמו כן, המשתמש מתחייב לקחת אחריות ולפצות או לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה מכל סוג שהיא אשר כוללת אך לא מוגבלת להוצאות משפטיות של החברה עקב שימוש באתר או בכלים המוצעים בו בצורה הסותרת או אינה תואמת את תקנון זה ורוח הדברים בו.

שיתוף חומרים

 1. החברה מאפשרת למשתמש לשתף את החומרים המועלים לאתר עם משתמשים אחרים ואף ברשתות החברתיות.
 2. אפשרויות השיתוף מסופקות על ידי החברה והחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות אותן ללא כל התרעה מוקדמת.
 3. למען הסר ספק, אין כל אישור לשתף את החומרים ואת התוצרים באתר שלא דרך אפשרויות השיתוף המוצעות באתר על ידי החברה.
 4. שיתוף החומרים נעשה לחלוטין באחריות המשתמש ומטרתו היא להעצים את חוויית השימוש.
 5. למשתמש אסור בתכלית האיסור להשתמש באפשרויות השיתוף באתר לצורך הפצת חומרים שתוכנם מנוגד לחוקי מדינת ישראל או לסעיפי תקנון זה. כמו כן, המשתמש לא יעשה שימוש בפונקציית השיתוף לצרכים שיווקיים, מסחריים, פוליטיים, להפצת או הנצחת חומרים פורנוגרפיים או כאלו אשר אינם תואמים את החוק, התקנון כפי שהוא מוצג כאן ומדיניות החברה.
 6. למען הבהרה נוספת, בעת שיתוף חומרים דרך האתר ובאפשרויות אותן מציעה החברה המשתמש מצהיר כי כל החומרים אשר משתף אינם מפרים הוראת כל דין, אינם פוגעים בפרטיותו של אדם, ולא מהווים הוצאת לשון הרע או הפרת זכויות יוצרים.
 7. בעת השימוש באפשרויות השיתוף, המשתמש מצהיר כי מחזיק בהסכמה מצד ג’ רלבנטיים, הסכמה זו כוללת אך אינה מוגבלת לאנשים המצולמים במסגרת החומרים וקיימת על פי כל הדרישות החוקיות.
 8. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה ועובדיה עקב השימוש בפונקציית השיתוף או עקב חומרים שהעלה המשתמש לאתר וששותפו על ידו עם צד ג’ כל שהוא.
 9. להבהרה, למשתמש אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה עקב הגעת קבצים דיגיטליים ששותפו לידי גורמים נוספים ואינה לוקחת כל אחריות על השימוש אשר יעשה בחומרים דיגיטליים אלו.
 10. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא מודע לכך שלחברה אין את היכולת לשלוט בחומרים אשר ביכולתו ליצור, לשלוח, לשתף ולהעלות ולכן מוותר על כל טענה ו/או דרישה ביחס לחומרים שעשויים להגיע אליו דרך האתר. כמו כן, המשתמש מוותר על כל דרישה או טענה בנוגע לכל שימוש שלא כדין בידי משתמש אחר באפשרויות השיתוף ובכלל הכלים המוצעים באתר.
 11. המשתמש רשאי להעביר אל החברה בקשה להסיר חומרים שהועלו על ידו לאתר או שנשלחו על ידו לאחרים בעזרת הכלים המוצעים באתר בלבד. החברה מוכנה להיענות לבקשות מסוג זה, ובמקביל לכך האחריות לווידוא הסרת החומרים מן האתר היא של המשתמש בלבד. כמו כן, מחיקת קבצים דיגיטליים אשר הועברו למשתמשים אחרים או אתרים אחרים באמצעות אפשרויות השיתוף המוצעות באתר תתבצע בשרתי החברה בלבד, לא תהיה כל אפשרות למחוק חומרים אשר שותפו ע”י המשתמש והועברו לגורמים נוספים.
 12. לשם הבהרה, החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לחומרים שישותפו ע”י כל משתמש שהוא באתר או מי מטעמו, או לאפקט של שיתוף חומרים אלו.
 13. החברה רשאית להסיר מהאתר כל חומר אשר תוכנו ו/או השימוש בו עומד בניגוד למדיניות החברה, הנתון לשיקול דעתה הבלעדי וניתן לשינוי בכל זמן וללא הודעה מוקדמת. בעת השימוש באתר המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה עקב כל הסרה שכזו.
 14. בעת השימוש באתר המשתמש מצהיר שאין בכוונתו לנקוט כל פעולה אשר עשויה לפגוע באתר, פונקציות השיתוף, החברה או שאר המשתמשים. כמו כן, המשתמש מתחייב להימנע ממשלוח דואר זבל (Spam), וירוסים ורוגלות מכל סוג, ו/או כל חומר או קובץ שעלול להסב נזק לציוד החברה, פעילות האתר או המשתמשים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמשים שבכוחם לגרום לנזק לאתר, לחברה, לרכושה של החברה או למשתמשי האתר ללא שימוע או התראה מוקדמת.
 15. מעבר לכך, כל משתמש אשר גרם לכך שגורמים בעייתיים נכנסו למערכת, בין אם בזדון או בטעות, יהיה מחויב בפיצוי החברה על פי הנזק שנגרם לה ולמשתמשים בה. נזק זה כולל ואינו מוגבל לנזקים כלכליים, נזקי תדמית, דרישות לפיצויים מצד משתמשים אשר נפגעו וכדומה.
 16. כמו כן, המשתמש יפצה את החברה וכל צד ג’ שהוא עקב כל טענה ו/או דרישה שהופנתה כלפי החברה ו/או מי מטעמה כתוצאה ו/או בקשר לשיתופים או שימוש באתר אשר אינו תואם את החוק או את תקנון זה.

אבטחת מידע וסליקה

החברה מתחייבת בפני המשתמש כי האתר פועל בתקן אבטחת מידעSSC PCI  הבין-לאומי, תקן זה הינו הסטנדרט עבור אבטחת מידע לעסקים באינטרנט. כמו כן, החברה מתחייבת כי האתר עומד בתקן אבטחת סליקת כרטיסי אשראיDSS PCI  המסופק על ידי חברת הסליקה. כל דליפה של פרטי אשראי או פרטי כרטיס האשראי, לרבות פרטי בעלי הכרטיס או כל פרט אחר הקשור לעסקה היא באחריותה של חברת הסליקה אשר ביצעה את העסקה בפועל.

שונות

 1. בכל עניין הקשור בתקנון זה ו/או בחברה ו/או באתר, יהיה תקף הדין הישראלי בלבד.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להתחיל ולסיים מבצעים, לשנות מחירים ולשדרג את מראה האתר ללא כל הודעה מוקדמת או התחייבות למשתמש.
 3. כל המבצעים וההנחות המפורסמים על ידי החברה באתר ובפרסומים חיצוניים מכל סוג יהיו בהתאם ובכפוף לתנאים שיפורסמו עם המבצע או ההנחה ועל פי תקנון האתר והמבצע המדובר.
 4. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת הנוגעת לשימוש באתר, לתקנון זה ולחברה בכלל, יהיו בתי המשפט המוסמכים מחוזות תל-אביב.

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות – אתר Chiclick

 1. החברה מבקשת להציג ולפרט את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר Chiclick  ואת נהליה בכל הנוגע לטיפול במידע שאותו מזינים המשתמשים כחלק מהשימוש באתר או דרך נציגי השירות של החברה בטלפון, והאופן שבו נעשה במידע זה שימוש. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד, אך היא מתייחסת לכל המינים.
 2. מדיניות הפרטיות של החברה אינה גורעת מתקנון האתר ובמקרים של סתירות ההוראות בתקנון האתר יהיו הקובעות.
 3. החברה מחזיקה בזכות לעדכן ולשנות את מדיניות הפרטיות שלה ללא כל הודעה מוקדמת.
 4. בהתאם לסעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם רשאי לעיין במידע הרלוונטי עליו המוחזק במאגרי מידע. משתמש אשר בחן את המידע אודותיו ומצא כי יש בו טעויות או מידע שאינו רוצה שיישמר רשאי לפנות לחברה ולבקש לעדכן מידע אודותיו או להסיר אותו מן המאגר. במקרה והמשתמש מעוניין בכך, שירות הלקוחות של החברה ישמח לטפל בפנייתו ובאחריות המשתמש לוודא קבלת אישור בכתב עבור הטיפול.
 5. שימוש, התחברות ורישום לאתר: במסגרת ההרשמה והשימוש באתר המשתמש נדרש למסור מידע רלוונטי לגבי עצמו אשר כולל אך אינו מוגבל לשם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא”ל תקינה.
    1. החברה מאפשרת התחברות באמצעות חשבונות כדוגמת פייסבוק וגוגל. במקרים בהם המשתמש בוחר להתחבר או להירשם לאתר דרך חשבון הפייסבוק או הגוגל שלו, הוא מאשר כי האתר יקבל מחשבונות אלו פרטים אישיים אשר כוללים אך אינם מוגבלים לשם, מס’ טלפון, תאריך לידה, כתובת דוא”ל, תמונות וכדומה.
    2. למשתמש ישנה אפשרות למנוע העברה של חלק או כל הפרטים הללו על ידי עריכת ההגדרות בחלונית ההתחברות לאתר של כל הפלטפורמה דרכה בחר להתחבר.
    3. ברגע התחברות המשתמש לאתר באמצעות חשבון הפייסבוק או הגוגל, הפלטפורמה תוכל לקבל מידע בנוגע לפעילות המשתמש באתר. מידע זה יכול לכלול אך אינו מוגבל לעצם העובדה שהמשתמש עושה שימוש באתר, הזמנים בהם המשתמש נמצא באתר, מידע על תמונות שהתקבלו מהפלטפורמה ונעשה בהן שימוש באתר, שיתופים אשר מבצע המשתמש באתר ופעולות אחרות אשר מבצע המשתמש באתר.
 1. הרשאה להעברת פרטים אישיים לגורמים נוספים למען אספקת שירות: בעת השימוש באתר המשתמש מסכים ומאשר לחברה להעביר את פרטיו האישיים אשר הזין באתר לגורמים נוספים, אך ורק, כאשר הדבר הכרחי לצורך אספקת השירותים והמוצרים המוצעים באתר כגון העברת כתובת הדיוור לחברות השילוח והדיוור שעמם עובדת החברה.
 2. איסוף מידע סטטיסטי מהמשתמשים באתר: החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע סטטיסטי במהלך שימוש המשתמשים באתר כדי לשפר את השימוש באתר ואת השירותים והמוצרים המוצעים בו. נתונים אלו כוללים אך אינם מוגבלים לפרסומות אשר עניינו משתמשים באתר, עמודים פופולאריים, שירותים אשר עינינו משתמשים וכדומה.
 3. למען הבהרה, המידע הנאסף הינו סטטיסטי באופיו ואינו מתמקד במשתמש יחיד.
 4. מידע זה, אם וכאשר יימסר לגורמים חיצוניים לחברה, לא יזהה את המשתמש – למעט במקרים שבהם מסירת מידע לגורמים נוספים מחויבת על פי החוק.
 5. החברה לא תעביר לגורמים נוספים את פרטיו האישיים של משתמש או המידע אשר נאסף אודות פעילותו באתר בצורה המזהה אותו באופן אישי למעט המקרים המפורטים להלן:
   1. מידה והמשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באתר מאת גורמים חיצוניים לחברה או בעזרתם, יועברו הפרטים אותם צריך צד ג’ לצורך אספקת המוצרים או השירותים שאותם הזמין המשתמש ושמירה על קשר עם המשתמש. במקרים שבהם המשתמש משתתף בפעילות הכוללת שיתוף פעולה בין החברה או האתר לגורם נוסף, אזי גם צד ג’ יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לאופי השימוש של המשתמש באתר בכלל וההשתתפות שלו בפעילות המדוברת בפרט.
   2. במקרים שבהם המשתמש מפר או מנסה להפר את תנאי השימוש באתר ובפונקציות המוצעות בו או פועל בצורה הנוגדת את התקנון או במצב שבו המשתמש יפעל בצורה אשר אינה על פי החוק והדין בישראל או במקרים של מחלוקות, תביעות, או הליכים משפטיים שיהיו בין המשתמש לבין החברה, האתר או הנפשות הפועלות בהם.
   3. במקרים בהם ההחברה תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לכל משתמש, לחברה, לאתר או לכל גורם נוסף או במקרים שבהם החברה תהיה מחויבת על-פי החוק או על פי רשויות החוק למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו, או אם יישלח לחברה צו שיפוטי הקובע כי עלייה למסור את פרטיו של המשתמש או המידע אודותיו.
 6. עוגיות: באתר נעשה שימוש ב”עוגיות” (cookies) לצורך תפעול האתר והכלים המוצעים בו. כמו כן, השימוש בעוגיות נעשה למען איסוף נתונים סטטיסטיים על אופן השימוש באתר ולטובת אימות הזהות של המשתמש על מנת לאבטח ולשדרג את חוויית הגלישה של המשתמש ולאפשר התחברות של המשתמש למערכות האתר.המשתמש יכול למנוע לחלוטין יצירת קבצי עוגיות במחשבו על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו הוא עושה שימוש. כמו כן, ביכולתו של המשתמש בכל רגע למחוק קבצי עוגיות אשר נמצאים בכונן הקשיח של מחשבו.
 7. פרסומים מצד גורמים שאינם החברה: ישנן פרסומות המוצגות באתר אך למעשה מופעלות ממחשבי החברות המפרסמות או על ידי גורמים מטעמן. לשם הצגת הפרסומות הללו, נוצרים קבצי עוגיות במחשבו של המשתמש ובהן נעשה שימוש על ידי החברות המפרסמות בהתאם למדיניות הפרטיות שלהן.החברה אינה נושאת כל אחריות על המידע הנאסף מצד המפרסמים באתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה נגד החברה במידה והפרסומים של צד ג’ או השימוש של צד ג’ במידע יהווה פגיעה כלשהי במשתמש.
 8. שימוש בפרטי הקשר אשר הוזנו על ידי המשתמש ומשלוח חומר פרסומי:
 1. בעת השימוש באתר, המשתמש מצהיר כי הוא מכיר בעובדה שפרטי ההתקשרות לרבות הדואר האלקטרוני, מספר טלפון ופרטי זיהוי נוספים אשר יימסרו במהלך השימוש באתר על ידו ישמשו את החברה כדי להעביר הודעות שירות למשתמש הכוללות אישורי הזמנה, חשבוניות וכדומה.
 2. החברה מאפשרת למשתמש לסרב או להסכים לקבלת מסרים פרסומיים מהחברה אל כל אחד מפרטי ההתקשרות אשר סופקו על ידו על ידי סימון התיבה (צ’ק בוקס) המתאימה. במידה והמשתמש אינו סרב לכך, פרטי התקשרות אלו ישמשו את החברה לצורך העברת מסרים שונים למשתמש מהאתר וביניהם תכנים בעלי אופי שיווקי ופרסומי.
 3. החברה משאירה למשתמש את האפשרות להסיר את עצמו או כל אחד מאמצעי ההתקשרות אשר הזין באתר מכל רשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, בעזרת לינק הסרה מהיר הנמצא בתחתית כל הודעה הנשלחת למשתמש מהאתר. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה בנוגע לקבלת דיוור פרסומי.

הקלד כאן כדי לחפש

שינוי גודל גופנים
ניגודיות