Warning: include_once(/wpk/classes/wpk_fpd_dropbox.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/graphicnet.co.il/httpdocs/wp-content/plugins/fancy-product-designer_wpk/fancy-product-designer.php on line 114

Warning: include_once(): Failed opening '/wpk/classes/wpk_fpd_dropbox.class.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.1/share/pear') in /var/www/vhosts/graphicnet.co.il/httpdocs/wp-content/plugins/fancy-product-designer_wpk/fancy-product-designer.php on line 114
מדיניות פרטיות - My CMS
מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות – אתר Chiclick

 1. החברה מבקשת להציג ולפרט את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר Chiclick  ואת נהליה בכל הנוגע לטיפול במידע שאותו מזינים המשתמשים כחלק מהשימוש באתר או דרך נציגי השירות של החברה בטלפון, והאופן שבו נעשה במידע זה שימוש. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד, אך היא מתייחסת לכל המינים.
 2. מדיניות הפרטיות של החברה אינה גורעת מתקנון האתר ובמקרים של סתירות ההוראות בתקנון האתר יהיו הקובעות.
 3. החברה מחזיקה בזכות לעדכן ולשנות את מדיניות הפרטיות שלה ללא כל הודעה מוקדמת.
 4. בהתאם לסעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם רשאי לעיין במידע הרלוונטי עליו המוחזק במאגרי מידע. משתמש אשר בחן את המידע אודותיו ומצא כי יש בו טעויות או מידע שאינו רוצה שיישמר רשאי לפנות לחברה ולבקש לעדכן מידע אודותיו או להסיר אותו מן המאגר. במקרה והמשתמש מעוניין בכך, שירות הלקוחות של החברה ישמח לטפל בפנייתו ובאחריות המשתמש לוודא קבלת אישור בכתב עבור הטיפול.
 5. שימוש, התחברות ורישום לאתר: במסגרת ההרשמה והשימוש באתר המשתמש נדרש למסור מידע רלוונטי לגבי עצמו אשר כולל אך אינו מוגבל לשם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא”ל תקינה.
    1. החברה מאפשרת התחברות באמצעות חשבונות כדוגמת פייסבוק וגוגל. במקרים בהם המשתמש בוחר להתחבר או להירשם לאתר דרך חשבון הפייסבוק או הגוגל שלו, הוא מאשר כי האתר יקבל מחשבונות אלו פרטים אישיים אשר כוללים אך אינם מוגבלים לשם, מס’ טלפון, תאריך לידה, כתובת דוא”ל, תמונות וכדומה.
    2. למשתמש ישנה אפשרות למנוע העברה של חלק או כל הפרטים הללו על ידי עריכת ההגדרות בחלונית ההתחברות לאתר של כל הפלטפורמה דרכה בחר להתחבר.
    3. ברגע התחברות המשתמש לאתר באמצעות חשבון הפייסבוק או הגוגל, הפלטפורמה תוכל לקבל מידע בנוגע לפעילות המשתמש באתר. מידע זה יכול לכלול אך אינו מוגבל לעצם העובדה שהמשתמש עושה שימוש באתר, הזמנים בהם המשתמש נמצא באתר, מידע על תמונות שהתקבלו מהפלטפורמה ונעשה בהן שימוש באתר, שיתופים אשר מבצע המשתמש באתר ופעולות אחרות אשר מבצע המשתמש באתר.
 1. הרשאה להעברת פרטים אישיים לגורמים נוספים למען אספקת שירות: בעת השימוש באתר המשתמש מסכים ומאשר לחברה להעביר את פרטיו האישיים אשר הזין באתר לגורמים נוספים, אך ורק, כאשר הדבר הכרחי לצורך אספקת השירותים והמוצרים המוצעים באתר כגון העברת כתובת הדיוור לחברות השילוח והדיוור שעמם עובדת החברה.
 2. איסוף מידע סטטיסטי מהמשתמשים באתר: החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע סטטיסטי במהלך שימוש המשתמשים באתר כדי לשפר את השימוש באתר ואת השירותים והמוצרים המוצעים בו. נתונים אלו כוללים אך אינם מוגבלים לפרסומות אשר עניינו משתמשים באתר, עמודים פופולאריים, שירותים אשר עינינו משתמשים וכדומה.
 3. למען הבהרה, המידע הנאסף הינו סטטיסטי באופיו ואינו מתמקד במשתמש יחיד.
 4. מידע זה, אם וכאשר יימסר לגורמים חיצוניים לחברה, לא יזהה את המשתמש – למעט במקרים שבהם מסירת מידע לגורמים נוספים מחויבת על פי החוק.
 5. החברה לא תעביר לגורמים נוספים את פרטיו האישיים של משתמש או המידע אשר נאסף אודות פעילותו באתר בצורה המזהה אותו באופן אישי למעט המקרים המפורטים להלן:
   1. מידה והמשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באתר מאת גורמים חיצוניים לחברה או בעזרתם, יועברו הפרטים אותם צריך צד ג’ לצורך אספקת המוצרים או השירותים שאותם הזמין המשתמש ושמירה על קשר עם המשתמש. במקרים שבהם המשתמש משתתף בפעילות הכוללת שיתוף פעולה בין החברה או האתר לגורם נוסף, אזי גם צד ג’ יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לאופי השימוש של המשתמש באתר בכלל וההשתתפות שלו בפעילות המדוברת בפרט.
   2. במקרים שבהם המשתמש מפר או מנסה להפר את תנאי השימוש באתר ובפונקציות המוצעות בו או פועל בצורה הנוגדת את התקנון או במצב שבו המשתמש יפעל בצורה אשר אינה על פי החוק והדין בישראל או במקרים של מחלוקות, תביעות, או הליכים משפטיים שיהיו בין המשתמש לבין החברה, האתר או הנפשות הפועלות בהם.
   3. במקרים בהם ההחברה תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לכל משתמש, לחברה, לאתר או לכל גורם נוסף או במקרים שבהם החברה תהיה מחויבת על-פי החוק או על פי רשויות החוק למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו, או אם יישלח לחברה צו שיפוטי הקובע כי עלייה למסור את פרטיו של המשתמש או המידע אודותיו.
 6. עוגיות: באתר נעשה שימוש ב”עוגיות” (cookies) לצורך תפעול האתר והכלים המוצעים בו. כמו כן, השימוש בעוגיות נעשה למען איסוף נתונים סטטיסטיים על אופן השימוש באתר ולטובת אימות הזהות של המשתמש על מנת לאבטח ולשדרג את חוויית הגלישה של המשתמש ולאפשר התחברות של המשתמש למערכות האתר.המשתמש יכול למנוע לחלוטין יצירת קבצי עוגיות במחשבו על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו הוא עושה שימוש. כמו כן, ביכולתו של המשתמש בכל רגע למחוק קבצי עוגיות אשר נמצאים בכונן הקשיח של מחשבו.
 7. פרסומים מצד גורמים שאינם החברה: ישנן פרסומות המוצגות באתר אך למעשה מופעלות ממחשבי החברות המפרסמות או על ידי גורמים מטעמן. לשם הצגת הפרסומות הללו, נוצרים קבצי עוגיות במחשבו של המשתמש ובהן נעשה שימוש על ידי החברות המפרסמות בהתאם למדיניות הפרטיות שלהן.החברה אינה נושאת כל אחריות על המידע הנאסף מצד המפרסמים באתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה נגד החברה במידה והפרסומים של צד ג’ או השימוש של צד ג’ במידע יהווה פגיעה כלשהי במשתמש.
 8. שימוש בפרטי הקשר אשר הוזנו על ידי המשתמש ומשלוח חומר פרסומי:
 1. בעת השימוש באתר, המשתמש מצהיר כי הוא מכיר בעובדה שפרטי ההתקשרות לרבות הדואר האלקטרוני, מספר טלפון ופרטי זיהוי נוספים אשר יימסרו במהלך השימוש באתר על ידו ישמשו את החברה כדי להעביר הודעות שירות למשתמש הכוללות אישורי הזמנה, חשבוניות וכדומה.
 2. החברה מאפשרת למשתמש לסרב או להסכים לקבלת מסרים פרסומיים מהחברה אל כל אחד מפרטי ההתקשרות אשר סופקו על ידו על ידי סימון התיבה (צ’ק בוקס) המתאימה. במידה והמשתמש אינו סרב לכך, פרטי התקשרות אלו ישמשו את החברה לצורך העברת מסרים שונים למשתמש מהאתר וביניהם תכנים בעלי אופי שיווקי ופרסומי.
 3. החברה משאירה למשתמש את האפשרות להסיר את עצמו או כל אחד מאמצעי ההתקשרות אשר הזין באתר מכל רשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, בעזרת לינק הסרה מהיר הנמצא בתחתית כל הודעה הנשלחת למשתמש מהאתר. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה בנוגע לקבלת דיוור פרסומי.

הקלד כאן כדי לחפש

שינוי גודל גופנים
ניגודיות